حسن آیت نجف آبادی

چقدر در باره شهید حسن آیت نجف آبادی می‌دانید؟

اگر چیزی نمی‌دانید یا اینکه می‌دانید و می‌خواهید بیشتر بدانید این چند مقاله را بخوانید:

۱- راز مظلومیت افشاگری که پس از ۳۰ سال هنوز فحش می خورد!

۲- آیت در نبرد: از جبهه ملی تا منافقین و از بنی صدر تا بنی صدر سازان

۳- … ادامه مطلب

به یاد شهید عباس دوران

امروز سالگرد شهادت سرشکر خلبان عباس دوران است که با شهادت و رشادت خود یکی از کاری ترین ضربات را به رژیم بعث عراق وارد کرد و در یکی از حساس ترین مراحل جنگ تحمیلی با شجاعت و رشادت خود از اینکه سازمان غیر متعهدها هشت سال به دست صدام بیفتد جلوگیری کرد. برای اطلاعات بیشتر از شرح حال و اهمیت کاری که او کرد می‌توانید به سایت یادبود این شهید بزرگوار به آدرس … ادامه مطلب