روش غلط پذیرش دانشجوی دکترا

سالهاست که جوانان ما درگیر یک سیستم غلط پذیرش دانشجو هستند که سال به سال هم مشکلات آن بیشتر شده تا جایی که بسیاری از جوانان در سالهای پایانی دبیرستان تا سرحد جنون دچار مشکلات روحی، روانی می‌شوند. ظاهرا هم افق روشنی برای پایان دادن به این رسم و سیستم غلط پذیرش دانشجو هم دیده نمی‌شود. حال که پس از سالها با قانون مصوب مجلس ظاهرا قرار است کنکور در مرحله کارشناسی به … … ادامه مطلب