صنعت خودرو، روزنامه ها در فلک که می‌گردند؟ تورم و تماس تصویری!

اگر قرار باشد برای هر موضوع یک مطلب جدا بنویسم که آن وقت باید روزی چندین مطلب اینجا نوشته شود که با توجه به مشغله کار و زندگی امری محال است. بنابر این بد نیست به صورت فهرست وار نگاه به چند سوژه برگزیده بکنیم:

۱- ظلمی که خودروسازها یا بهتر است بگوییم فرغون سازهای کشور به مردم ما روا داشته و می‌دارند دیگر نیاز به توضیح و تفسیر ندارد و شاید کمتر کسی پیدا شود که شلاق ظلم این … … ادامه مطلب

بزرگترین خدمت به مردم ایران شکستن انحصار ایران خودرو و سایپا است

در مورد عرضه خودروی دنا بنده هر چه خواستم هیچی نگم دیدم نمیشه.
حتما این مثل را زیاد شنیدید که “هر که که سبیل داره که بابات نیست” یا “هر گردی که گردو نیست” ولی ظاهرا مسئولین ایران خودرو نظر دیگری دارند.