بی انصافی بی شرمانه سایت الف در حق اساتید دانشگاه

متاسفانه سایت الف در مقاله ای به قلم فردی ناشناس که خود را عضو هیئت علمی دانشگاه معرفی کرده است مطلبی سراسر توهین و گمراه کننده منتشر کرده است. اگر چه بعضی از وقایع و مسائلی که در ان مقاله مطرح شده متاسفانه واقعیت دارد. ولی اینکه فردی غلو را تا به اینجا برساند که سبب همه عقب افتادگیهای دو قرن اخیر و همچنین همه مشکلات فعلی کشور را فقط و فقط متوجه یک قشر آن هم به … … ادامه مطلب